Lịch khai giảng tháng 06/2017

LỊCH KHAI GiẢNG THÁNG 6/2017

lịch khai giảng
Lịch khai giảng tháng 6/2017 của VTE
TT CT. HỌC LỊCH KHAI GIẢNG H. PHÍ T.GIAN
I ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM – MẦM NON
1 Nghiệp vụ sư phạm
CĐ – ĐH
 T7 + CN ’04/’06/2017 3.000.000đ 2 tháng
 T2+T4+T6 ’02/’06/2017
2 Nghiệp vụ sư phạm TCCN  T7 + CN ’04/’06/2017 2.500.000đ 2 tháng
 T2+T4+T6 ’02/06/2017
3 Nghiệp vụ sư phạm GD
mầm non
 T7 + CN ’03/’06/2017 2.800.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 ’02/’06/2017
4 Lớp quản lý trường mầm non  T7 + CN ’04/06/2017 3.500.000đ 02 tháng
 T3+T5+T7 ’01/06/2017
5  Lớp Hiệu trưởng trường mầm  T7 + CN ’04/’06/2017 3.500.000đ 02 tháng
 T3+T5+T6 ’01/’06/2017
6 Lớp bảo mẫu mầm non  T7 + CN ’04/’06/2017 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 ’02/’06/2017
7 Lớp cấp dưỡng mầm non  T7 + CN ’04/’06/2017 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 ’02/06/2017
8 Lớp thể dục nhịp điệu chogiáo
viên dạy trẻ mầm non
 T7 + CN 11/06/2017 1.800.000đ 01tháng
 T2+T4+T6 12/06/2017
II ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
1 Văn thư lưu trữ – HCVP  T7 + CN ’04/06/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 ’05/06/2017
2 Thư ký văn phòng  T7 + CN ’04/06/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 ’05/06/2017
3  Lớp Thông Tin Thư Viên  T7 + CN ’11/06/2017 1.500.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 ’13/06/2017
4 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  T7 + CN 11/06/2017 1.900.000đ 1 tháng
 T2+T4+T6 12/06/2017 2.500.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 ’05/06/2017 2.500.000đ 3 tháng
5 Nghiệp vụ Báo Chí  T7 + CN 11/06/2017 3.300.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 ’06/06/2017
6 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự  T7 + CN 11/06/2017 2.700.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 ’01/06/2017
III ĐÀO TẠO AN TOÀN, XÂY DỰNG
1 Lớp Giảng Viên An Toàn Lao Động  T7 + CN 11/06/2017 4.000.000đ 1 tháng
2 Lớp chứng chỉ an toàn lao động  T7 + CN 11/2/2017 800.000đ 1 ngày
3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  T7 + CN 11/06/2017 1.300.000đ 10 ngày
4 Chỉ huy trưởng công trình  T7 + CN 11/2/2017 1.300.000đ 10 ngày
5 Nghiệp vụ đấu thầu  T7 + CN 11/06/2017 1.300.000đ 10 ngày
6 Nghiệp vụ quản lý dự án  T7 + CN 12/2/2017 1.200.000đ 06 ngày
7  Đánh giá dự án đầu tư  T7 + CN 11/06/2017 900.000đ 3 ngày
8  Đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư  T7 + CN 5/2/2017 4.000.000đ 1,5 tháng
9 Đào tạo sơ cấp Nghề ( Thợ sắt , hàn, cốt pha, nề, mộc , điện, nước, cơ khí,….)  T7 + CN 11/06/2017 1.500.000đ 1,5 tháng
IV ĐÀO TẠO KHÁC
1 Quản lý khách sạn Liên hệ 3 tháng
2 Quản lý nhà hàng Liên hệ 3 tháng
3 Lễ tân khách sạn Liên hệ 3 tháng
4 Bếp nhà hang Việt Nam Liên hệ 3 tháng
5 Pha chế rượu + Pha chế cà fe Liên hệ 2 tháng
6 Phục vụ bàn 2.500.000đ 2 tháng
7 Phục vụ buồng 2.500.000đ 2 tháng
8 Nhân viên bán hang 2.500.000đ 2 tháng
Ôn tiếng Anh A1 + A2 3.0000.000 2 tháng
9 Ôn tiếng Anh B1 + B2 3.000.000đ 02 tháng