Đăng ký học nghiệp vụ sư phạm – Quản lý MN – hiệu trưởng MN – bảo mẫu MN – cấp dưỡng MN… Liên hệ 0938.550.020 để được tư vấn

LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG TRƯỜNG HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG TRƯỜNG HỌC Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ...